(Fuente: murallamuerta, vía yamaiko)

Perro manta

Perro manta

(vía onlylolgifs)

(Fuente: liandola, vía yamaiko)

Pez robado 

Pez robado 

Foto DNI vs Foto Facebook

Foto DNI vs Foto Facebook

Hombre con cabeza de pecera !

Hombre con cabeza de pecera !

(Fuente: catastrofe)

Alcohol vs Yoga

Alcohol vs Yoga

(Fuente: iraffiruse, vía yamaiko)

Barriga botella

Barriga botella

(Fuente: listo, vía pordondemeda)

Ladillas

Ladillas

Cara de pájaro

Cara de pájaro